Kniha

Jarmila Heissigerová a kol.

Kazuistiky v oftalmologii

Plánované vydání: léto 2022

Připravujeme pro Vás knihu Kazuistiky v oftalmologii v návaznosti na platformu Eduvid. Prezentované kazuistiky z oftalmologie autoři vybrali s ohledem na jejich didaktický přínos. Jsou zde zastoupeny zejména případy pacientů, se kterými se můžeme setkat nejčastěji nebo ty, které vyžadují okamžité rozpoznání a jasný diagnostický či léčebný přístup. Kazuistiky jsou tematicky vybírány podle kapitol knihy Oftalmologie, vždy po třech kazuistikách ke kapitole. Každá z kazuistiky je doplněna teoretickou částí s diferenciálně-diagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek a bohatou obrazovou dokumentací. Kniha bude určena nejen lékařům v předatestační přípravě, ale i lékařům ambulantním, sestrám a může být učebním doplňkem i pro studenty medicíny.